Voor wie?

Voor wie?

Het volledige 6-maandentraject is bestemd voor coördinatoren en regisseurs van regionale netwerken. Het is bedoeld voor mensen die gewend zijn te werken als ‘facilitator’, die vanuit het proces in combinatie met de inhoud de komende jaren mee willen werken aan de transformatie. We verwachten dat je kennis meeneemt, dus vragen al een aantal jaar ervaring.

Waarom?

Als we actief naar gezondheid willen bewegen gaat het over transformatie. De gezonde keuze makkelijker maken: in de wijk, in de zorg, maar ook op school of op werk. Die beweging is hard nodig en ondersteunen we met de Health Transformation Community. We richten ons hierbij specifiek op de mensen die binnen een netwerk de coördinerende of de regisserende rol hebben. We zijn ervan overtuigd dat wanneer we mensen met dezelfde drive en ambities aan elkaar koppelen, ervaringen open en kwetsbaar met elkaar worden gedeeld en nieuwe kennis en vaardigheden worden opgedaan, de ‘olievlek’ van transformatie kan worden vergroot.

Het is onze missie om voor de transformatie van zorg naar gezondheid van ‘hoe dan?’ vragen te gaan naar ‘zo dus!’ ervaringen en antwoorden.

Verschil Health Innovation School & Health Transformation Community

De Health Innovation School gaat over kennis en vaardigheden bij innovatie, waarbij je per innovatieproject volgens principes van design thinking naar een eindpunt toewerkt. De Health Transformation Community gaat over de verandering en transformatie van een systeem. Dat geeft andere vraagstukken én gaat over een continu proces zonder een écht eindpunt.

De doelgroep is bij de Health Transformation Community specifieker gericht op de regisseur of coördinator van een netwerk rondom gezondheid of preventie. De vorm die bij de Health Innovation School uiterst succesvol is gebleken, het actiegericht leren, de domeinexperts en coaches die je ondersteunen; al deze succesvolle elementen komen wel terug in de Health Transformation Community.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Contact

Uitvoeringslocatie:
Jaarbeurs Innovation Mile (JIM) 
Jaarbeursplein 6
3521 AL Utrecht

Contact organisatie: 085 485 32 16
info@healthtransformationcommunity.nl